Marmaris

Saturday, April 19th, 2008

Marmaris är en ort i sydvästra Turkiet med omkring 31 000 invånare (år 2002); invånarantalet fördubblas dock under turistsäsongen. Den ligger vid Medelhavets kust i provinsen Muğla. Marmaris var under antiken känd som Physkos. I centrala Marmaris finns det en stor pärla. Pärlan placerades där eftersom turkarna kallar staden för ” Turkiets pärla”.

Stadens främsta näring är turism. Turistmål inkluderar badstränder och fornlämningar från flera närliggande antika städer som Efesos och Miletos. Från staden utgår färjor till Rhodos, och dess marinor besöks av ett stort antal segelbåtar. Hamnen kan även ta emot kryssningsfartyg.

The History of Marmaris

Sunday, February 10th, 2008

marmar15.jpgThe Marmaris history is reaching back far in the ancient times. First becomes known in the fourth century B.C. as the city of Physkos, a part of the Rhodian Empire. The Rhodian Empire was formed in 408 B.C. with the unification of three independent Rhodian cities, Lindos, Ialysos, and Kamiros into a mighty single state. The capital of which was the newly constructed city of Rhodes. Previously these independent cities had possessed territories on the mainland of Asia Minor and with the formation of the new state, this area, primarily the Loryma and Datca peninsulas: those bodies of land stretching from present day Marmaris in the east, to the ruins of Loryma and Knidos in the west became the Rhodian Empire. The Inhabitants of the Rhodian Empire were accorded all rights as full citizens of Rhodes. marmar16.jpgMarmaris which was called Physkos in ancient times, was one of the most important cities and the was mentioned by name in the official correspondence of the time. According to Bean, Physkos was attached to the city of Lindos and as inscriptions show was incorporated into the Rhodian state at the time of Alexander the Great, around 345 B.C.